‘నమో‘ ‘చంద్రా‘!అమరభాషను ఎవరు చంపేస్తున్నారు? -ఏలూరిపాటి

  అమృతమైన భాష అని విదేశీయులు నెత్తినపెట్టుకుంటుంటే, మనదేశంలో అమరభాషను ఎవరు చంపేస్తున్నారు? మీరే తేల్చుకోండి! సంస్కృతాన్ని ఎవరు నాశనం చేస్తున్నారు?  విద్యార్ధులు లేరని కళాశాలల మూసి వేస్తుంటే కోర్టులు పెట్టిన ఎండుగడ్డి మోపులు మోపులు తినేస్తూ, కాళ్లుజాపి నెమరు వేసుకుంటున్న నేతలది తప్పుకాదా? Sanskrit is a language “more perfect than Greek, more copious than Latin and more exquisitely refined than either” said Sir William Jones as … ‘నమో‘ ‘చంద్రా‘!అమరభాషను ఎవరు చంపేస్తున్నారు? -ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

‘నమో‘ ‘చంద్రా‘! ప్రశ్నలు కాదు బ్రహ్మాస్త్రాలు! -ఏలూరిపాటి

నేడు సంస్కృతానికి, ప్రాచీన భాషలకు ఎంతటి దుర్దశపట్టిందో తెలియాలంటే ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసుకోండి. 1.1)నేడు ప్రభుత్వ సంస్కృత కళాశాలలు ఎన్ని మిగిలాయి? ఒకప్పుడు ఇవి గరిష్ఠంగా ఎన్ని ఉండేవి? 1.2) ఎయిడెడ్ కళాశాలలు ఎన్ని మిగిలాయి? ఒకప్పుడు ఇవి గరిష్ఠంగా ఎన్ని ఉండేవి? 1.3) సంపూర్తి ప్రైవేటు సంస్కృత కళాశాలు ఎన్ని మిగిలి ఉన్నాయి? ఒకప్పుడు ఇవి గరిష్ఠంగా ఎన్ని ఉండేవి? 2)సంస్కృత పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ఎంఏ, ఎంఫిల్, పిహెచ్ డి చేసే అవకాశాలు ఉన్న … ‘నమో‘ ‘చంద్రా‘! ప్రశ్నలు కాదు బ్రహ్మాస్త్రాలు! -ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి