కేన్సర్ తో మూగబోయిన మనసు – 23 – అనిర్వేదం – ఏలూరిపాటి

ప్రపంచంలో కొన్ని కోట్ల మందిని కేన్సర్ చంపుతోంది.  భారత దేశంలో కేన్సర్ రోగుల్ని కేవలం కేన్సర్ మాత్రమే చంపడంలేదు. మరి ఎవరు చంపుతున్నారు? డబ్బుంటే ఆయుస్సు కూడా కొనుక్కోవచ్చా? వివరాలు అతి త్వరలో...! **************                            ********************                         ************** నేను వెళ్లే సరికి నర్సు … కేన్సర్ తో మూగబోయిన మనసు – 23 – అనిర్వేదం – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

కేన్సర్ తో మూగబోయిన మనసు – 22 – అప్పగింతలు – ఏలూరిపాటి

“అందుబాటులో ఉన్న వైద్యాలన్నీ ఆమెకు చేయండి డాక్టర్. మీరు ఏం చేయగలరో అన్నీచేయండి  మిగిలింది భగవంతుడే చూసుకుంటాడు." ************* ************* ************* నేను వెళ్లే సరికి వాళ్ల అమ్మగారు బీమా డిపార్ట్ మెంట్ నుంచీ తిరిగి వస్తున్నారు. రాత్రి అత్యవసరంగా కూతుర్ని ఆసుపత్రిలో జాయిన్ చేశామని చెప్పారు. విషయం నాకు తెలుసుకనుక నేను ఏ విధమైన ప్రశ్నలూ వేయలేదు. ఇద్దరం కలిసి ఎమర్జెన్సీ యూనిట్ దగ్గరకు వచ్చాము. నర్సు ఆవిడ కోసమే ఎదురు చూస్తోం దనుకుంటాను. ఆవిడను లోపలకు … కేన్సర్ తో మూగబోయిన మనసు – 22 – అప్పగింతలు – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి