కేన్సర్ “జాలం” – కేన్సర్ పేషంట్లకు జైట్లీ ఊరట

బిజెపి ప్రభుత్వంలోని ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ ఆదాయపన్నుచట్టంలోని సెక్షన్ 80డిడిబి పై తమ దృష్టి సారించారు. దాదాపు దశాబ్దకాలంగా ఏ ఆర్థిక మంత్రీ పట్టించుకోని ఈ సెక్షన్ కేన్సర్ వంటి భయంకర రోగాల చికిత్సలకు పెట్టిన ఖర్చుపై ఆదాయపన్ను మినహాయింపు ఇస్తుంది. దశాబ్దకాలం, 2004, నుంచీ ఎటువంటి మార్పూ నోచుకోని బూజుపట్టిన ఈ సెక్షన్ పై జైట్లీ తన దృష్టి సారించి ఈ పద్దు కింద పెట్టే ఖర్చు రూ. 60,000 నుంచీ 80,000 లకు … కేన్సర్ “జాలం” – కేన్సర్ పేషంట్లకు జైట్లీ ఊరటని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

కేన్సర్ “జాలం” – కేన్సర్ పేషంట్లకు జైట్లీ ఊరట

బిజెపి ప్రభుత్వంలోని ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ ఆదాయపన్నుచట్టంలోని సెక్షన్ 80డిడిబి పై తమ దృష్టి సారించారు. దాదాపు దశాబ్దకాలంగా ఏ ఆర్థిక మంత్రీ పట్టించుకోని ఈ సెక్షన్ కేన్సర్ వంటి భయంకర రోగాల చికిత్సలకు పెట్టిన ఖర్చుపై ఆదాయపన్ను మినహాయింపు ఇస్తుంది. దశాబ్దకాలం, 2004, నుంచీ ఎటువంటి మార్పూ నోచుకోని బూజుపట్టిన ఈ సెక్షన్ పై జైట్లీ తన దృష్టి సారించి ఈ పద్దు కింద పెట్టే ఖర్చు రూ. 60,000 నుంచీ 80,000 లకు … కేన్సర్ “జాలం” – కేన్సర్ పేషంట్లకు జైట్లీ ఊరటని చదవడం కొనసాగించండి