‘నమో‘, ‘చంద్రా‘! సంస్కృతసంరక్షణాబృందం ఏర్పడింది ! -ఏలూరిపాటి

సంస్కృతభాషాభిమానులారా! మన దేవభాషా పరిరక్షణ కోసం మీరు చూపుతున్న ఉత్సాహం ఖండఖండాతరాలూ దాటింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అమరభాషాభిమానులను ఏకం చేయడానికి ఒక బృందం ఏర్పరిస్తే బాగుంటుందని మిత్రులు భావించారు. దీని కోసం ఒక బృందం ఏర్పరచమని ఇప్పటికే ఉన్న పేజీ లో ఉన్న కొన్ని అసౌకర్యాలు బృందం వల్ల తొలగిపోతాయని వారు సూచించారు. బృంద సభ్యత్వం తీసుకోవడం ద్వారా సంస్కృతభాషా పరిరక్షణ చేస్తానని వాగ్గానం చేయించమని కోరారు. ఈ మేరకు సంస్కృతసంరక్షణాబృందం ఏర్పాటు చేయడం అయినది. ఇక … ‘నమో‘, ‘చంద్రా‘! సంస్కృతసంరక్షణాబృందం ఏర్పడింది ! -ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

‘నమో‘ ‘చంద్రా‘!ఇది మన తొలి విజయం కాదు, కంటితుడుపు మాత్రమే -ఏలూరిపాటి

  తెలుగు పదం పలికితే బూతుమాటగా భావించి పనిష్మంటు ఇస్తున్న ఆంగ్ల మాధ్యమాల పాఠశాలలో  తెలుగు బోధన ప్రవేశపెట్టటం రాష్ట్రప్రభుత్వానికి సాధ్యమవుతుందా? తెలుగు భాషా దినోత్సవం నాడు అట్టహాసంగా రాష్ట్రప్రభుత్వం ప్రకటించిన తెలుగు భాషోద్ధారణ ప్రకటనలో కొత్తదనం ఏదీ లేదు. ఇంగ్లీషు మీడియంతో పాటు అన్ని పాఠశాలలో, జూనియర్ కళాశాలలో తెలుగు పేపరు ఒకటి ఉండి తీరాలని కేబినెట్ తీర్మానాలు చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ జీవోలు, ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు, తెలుగులోనే ఉండాలని, అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, … ‘నమో‘ ‘చంద్రా‘!ఇది మన తొలి విజయం కాదు, కంటితుడుపు మాత్రమే -ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి