“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 127 –ద్రౌపదినోడిన ధర్మజుడు- ఏలూరిపాటి

ద్రౌపదిని పందెం వేయమని శకుని రెచ్చగొట్టాడా? ధర్మరాజు ద్రౌపదిని పందెం వేస్తున్నాను అనగానే సంతోషించిన వారు ఎవరు? దుఃఖించిన వారు ఎవరు? ద్రౌపదిని గెలుచుకున్నతరువాత దుర్యోధనుడు ఏమని ఆదేశించాడు? ధర్మరాజు అనధికార పందెం వేశాడు అని విదురుడు ఖండించాడా?  దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach127.htm – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట శ్రీసీతారామకల్యాణవ్యాఖ్యానం మీరు విన్నారా? ఇప్పటికే విడుదలైన శ్రీసీతారామకల్యాణవ్యాఖ్యానభాగాలు 01-   ప్రారంభం     02-   పుట్టిన్రోజే కల్యాణమా?   03- నవవిధరామరూపాలు … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 127 –ద్రౌపదినోడిన ధర్మజుడు- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 126 –సర్వం ఓడిన ధర్మజుడు- ఏలూరిపాటి

దుర్యోధనుడిని ఏమని విదురుడు తృణీకరించాడు? జూదంలో ధర్మరాజు ఏమేమి ఓడిపోయాడు? సవితి తల్లి కుమారులను ధర్మరాజు ముందుగా జూదంలో ఓడిపోవడాన్ని శకుని తప్పు పట్టాడా? జూదంలో తమ్ములను ఒడ్డేటప్పుడు వారి విశేషాలను ఏమని ధర్మరాజు వర్ణించాడు?  దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach126.htm – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట శ్రీసీతారామకల్యాణవ్యాఖ్యానం మీరు విన్నారా? ఇప్పటికే విడుదలైన శ్రీసీతారామకల్యాణవ్యాఖ్యానభాగాలు 01-   ప్రారంభం     02-   పుట్టిన్రోజే కల్యాణమా?   03- నవవిధరామరూపాలు 04- … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 126 –సర్వం ఓడిన ధర్మజుడు- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి