“ఆంధ్ర వ్యాస” భారతం – 046 –ద్రుపదుడి అనుమానాలు – ఏలూరిపాటి

పాండవుల పై గూఢచర్యం చేసింది ఎవరు? పెళ్లి కాకుండానే కోడలు విధులలోకి ద్రౌపది ప్రవేశించిందా? పాండవులను ద్రుపదుడు గుర్తించలేదా? పాండవుల అట్టుగుట్టూ ఆనవాళ్లు కనుక్కోమని ద్రుపదుడు పంపిన రెండో గూఢచారి ఎవరు?  దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach046.htm - ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట ఇప్పటికే విడుదలైన భాగాలు “ఆంధ్రవ్యాస” భారతం – 001- భీమునికి వజ్రదేహం – ఏలూరిపాటి “ఆంధ్రవ్యాస” భారతం – 002- కృపాచార్యజన్మవృత్తాంతం- ఏలూరిపాటి “ఆంధ్రవ్యాస” … “ఆంధ్ర వ్యాస” భారతం – 046 –ద్రుపదుడి అనుమానాలు – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

కేన్సర్ “జాలం” –64- నిర్లక్ష్యం వద్దు – ఏలూరిపాటి

  గుండెలకు రేడియేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు లేదా అయిపోయిన తరువాత ఊపిరి తీయడంలో సమస్యలు ఏర్పడిన వెంటనే వైద్యుడికి చెప్పడం పేషంట్ల బాధ్యత. ఇది విస్మరించకూడదు. సైడ్ ఎఫెక్టులు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. *          **************                   *                  *****************                 … కేన్సర్ “జాలం” –64- నిర్లక్ష్యం వద్దు – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి