“ఆంధ్ర వ్యాస” భారతం – 047 –పురోహిత రాయబారం – ఏలూరిపాటి

ధర్మరాజు వంశ వివరాలు ప్రశ్నించిన ద్రుపదుని పురోహితుడు. మాట నేర్పు, గడసరి తనం ప్రదర్శించిన ధర్మరాజు . తమ గుట్టు చెప్పకుండా తాము పాండవులమే అని చెప్పిన ధర్మరాజు. పాండవులను తీసుకురమ్మని రథాలు పంపిన ద్రుపదుడు. పాండవులకు ద్రుపదుడు పెట్టిన పరీక్షలు ఏమిటి?  దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach047.htm - ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట ఇప్పటికే విడుదలైన భాగాలు “ఆంధ్రవ్యాస” భారతం – 001- భీమునికి వజ్రదేహం – … “ఆంధ్ర వ్యాస” భారతం – 047 –పురోహిత రాయబారం – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

కేన్సర్ “జాలం” –65- అంతర్గత రేడియో థెరపీ – ఏలూరిపాటి

ఏ పేషంట్ కు ఎంతవరకు చెప్పాలి, ఎప్పుడు చెప్పాలి అనేది ఒక కళ. దీని ప్రధాన ఉద్దేశం రోగికి మానసిక ధైర్యం కలిగించడమే అని చుట్టు పక్కల వారు గమనించాలి. ఎవరు పడితే వారు పేషంట్లుకు సలహాలు ఇవ్వకూడదు. ************** **************** ************** "కొద్దిమందికి మూత్రాశయ సమస్యలు వస్తాయి.” అంటూ రేడియేషన్ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్టుల గురించి కేన్సర్ బాధితుల సహాయ బృందం కార్యకర్త తన దగ్గరున్న సమాచారం చెబుతున్నారు. "మరికొంతమందికి మూత్రవిసర్జన చేసేటప్పుడు మంట … కేన్సర్ “జాలం” –65- అంతర్గత రేడియో థెరపీ – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి