“ఆంధ్ర వ్యాస” భారతం – 036 –వశిష్ఠుని వైరాగ్యం – ఏలూరిపాటి

  సాధనతో ఓరిమిని సాధించిన ధీరోదాత్తులకు బాధలు కలుగవా? సట్లెజ్ నదికి ఆపేరు ఎలా వచ్చింది? విపాశా నదికి ఆపేరు ఎలా వచ్చింది? వశిష్ఠుని వంశం ఎలా నిలిచింది?   దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach036.htm - ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట ఇప్పటికే విడుదలైన భాగాలు “ఆంధ్రవ్యాస” భారతం – 001- భీమునికి వజ్రదేహం – ఏలూరిపాటి “ఆంధ్రవ్యాస” భారతం – 002- కృపాచార్యజన్మవృత్తాంతం- ఏలూరిపాటి “ఆంధ్రవ్యాస” భారతం – … “ఆంధ్ర వ్యాస” భారతం – 036 –వశిష్ఠుని వైరాగ్యం – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

కేన్సర్ “జాలం” –57- రేడియో థెరపీ – ఏలూరిపాటి

అణు బాంబులు పేలినప్పుడు వచ్చే రేడియోధార్మిక శక్తి, రేడియోథెరపీలోని రేడియో ధార్మిక శక్తికి చాలా తేడాలు ఉన్నాయి. అణుబాంబుల నుండీ సోకే రేడియేషన్ అత్యంత హానికరం. రేడియోథెరపీ నుంచి వచ్చే ధార్మిక శక్తి ప్రాణాలు పోస్తుంది. ***********                 ****************            ************** "రేడియోథెరపీ అంటే టెక్నాలజీ, వైద్యుల మేలు కలయిక. రేడియేషన్ చికిత్సా విభాగంలో లో వైద్యం తెలిసిన సాంకేతిక … కేన్సర్ “జాలం” –57- రేడియో థెరపీ – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి