“ఆంధ్ర వ్యాస” భారతం – 037 –వశిష్ఠుని గొప్పదనం – ఏలూరిపాటి

  వశిష్ఠుని వంద మంది కుమారులను తినేసిన రాజు వంశం ఎవరి వల్ల నిలిచింది? వశిష్ఠుని మనుమడు ఎవరు? సూర్యునికి కోపం ఎందుకు వచ్చింది? వశిష్ఠుని మనుమడు లోకాలను నాశనం చేస్తానన్నాడా? హైహయ వంశీయులకు, భృగువంశీయులకూ వైరం కార్తవీర్యార్జునునితోనే మొదలైందా?   దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach037.htm - ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట ఇప్పటికే విడుదలైన భాగాలు “ఆంధ్రవ్యాస” భారతం – 001- భీమునికి వజ్రదేహం – ఏలూరిపాటి … “ఆంధ్ర వ్యాస” భారతం – 037 –వశిష్ఠుని గొప్పదనం – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

కేన్సర్ “జాలం” –58- చికిత్స పథక రచన – ఏలూరిపాటి

  రేడియోథెరపీ విజయవంతం కావాలంటే పక్కా ప్లానింగ్ జరగాలి. ప్లానింగే రేడియోథెరపీ విజయాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. రేడియో ధార్మిక కిరణాలు కేన్సర్ కంతులపై కచ్చితంగా గురిపెట్టడానికి ప్లానింగ్ కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ********                     *****************                   ************** రేడియేషన్ చికిత్సలో రేడియో ధార్మిక శక్తి ఉన్న కిరణాలను కేన్సర్ సోకిన శరీర భాగాలపై … కేన్సర్ “జాలం” –58- చికిత్స పథక రచన – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి