కేన్సర్ “జాలం” – అతి త్వరలో- ఏలూరిపాటి

ఒక న్యాయమూర్తి వేసిన ఉరిశిక్షను పై కోర్టు న్యాయమూర్తి తగ్గించవచ్చు లేదా రాష్ట్రపతి క్షమాభిక్షపెట్టవచ్చు. కానీ, ఒక వైద్యుడు కేన్సర్ అని రాస్తే, అతని జీవితానికి అది తప్పించుకోలేని ఉరిశిక్షేనా? ఇదే నిజమైతే తలారులు ఎవరు? కేన్సర్ కి భారీ మూల్యం చెల్లించక తప్పదు అని పొగరాయుళ్లను ప్రభుత్వమే ప్రకటనలతో హెచ్చరిస్తోందా? వైద్యరంగంలో పెట్టుబడి దారీ వ్యవస్థను సమర్థిస్తోందా? డబ్బుంటే బతకండి లేకుంటే చావండి ఇదేనా కేన్సర్ వైద్యవిధానం? ఆస్తిపాస్తులు ఆయుస్సును సంపాదించగలవా? క్రిమినల్స్ కు వరంగా … కేన్సర్ “జాలం” – అతి త్వరలో- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

కేన్సర్ తో మూగబోయిన మనసు – 23 – అనిర్వేదం – ఏలూరిపాటి

ప్రపంచంలో కొన్ని కోట్ల మందిని కేన్సర్ చంపుతోంది.  భారత దేశంలో కేన్సర్ రోగుల్ని కేవలం కేన్సర్ మాత్రమే చంపడంలేదు. మరి ఎవరు చంపుతున్నారు? డబ్బుంటే ఆయుస్సు కూడా కొనుక్కోవచ్చా? వివరాలు అతి త్వరలో...! **************                            ********************                         ************** నేను వెళ్లే సరికి నర్సు … కేన్సర్ తో మూగబోయిన మనసు – 23 – అనిర్వేదం – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి