“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 222–అష్టావక్రుని కథ -5- ఏలూరిపాటి

30 అంటే ఏమిటి? 24 అంటే ఏమిటి? 12 అంటే ఏమిటి? 360 అంటే ఏమిటి? ధర్మం దేనికి సాధనము? నిద్రపోతూ కళ్లు తెరుచుకునేదానికి వేదాంతార్ధం ఏమిటి? దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach222.htm లేదా http://www.anantasahiti.org/mp3/222.mp3 – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట మిత్రులారా! సంస్కృత భాషా పరిరక్షణ అనే పవిత్ర ధ్యేయంతో ఏర్పడిన బృందం పలువురు ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. అరుదుగా కలిగిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని 29 ఆగస్టు … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 222–అష్టావక్రుని కథ -5- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 221–అష్టావక్రుని కథ -4- ఏలూరిపాటి

విద్యాభ్యాసం ఎప్పుడు పరిపూర్ణం అవుతుంది? నెత్తినెరిసిన వాళ్లంతా పెద్దవాళ్లేనా? మహర్షులు ఎవరిని గొప్పవారు అని అంటారు? అష్టావక్రుడు అద్వైతాన్ని ప్రతిపాదించాడా? దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach221.htm లేదా http://www.anantasahiti.org/mp3/221.mp3 – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట మిత్రులారా! సంస్కృత భాషా పరిరక్షణ అనే పవిత్ర ధ్యేయంతో ఏర్పడిన బృందం పలువురు ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. అరుదుగా కలిగిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని 29 ఆగస్టు 2015న ఈ బృందం ఏర్పడింది. ఈ … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 221–అష్టావక్రుని కథ -4- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి